Top
 
Trainstation 073

Algemene Voorwaarden

Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap komt tot stand door inschrijving middels het inschrijfformulier op de website of via een inschrijfformulier op de vestiging.
 2. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van TrainStation zodra het lidmaatschap kan aanvangen.
 3. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 4 weken en wordt automatisch stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Het lidmaatschap kan één keer per jaar op initiatief van het lid kosteloos vier weken worden onderbroken. Dit dient 4 weken van te voren worden aangegeven. Als dit later gebeurd brengt TrainStation 10 euro administratie kosten in rekening.
 4. De lidmaatschappen lopen per vier weken. TrainStation073 zal elke vier weken een incasso doen.
 5. Opzeggen kan per brief of per e-mail. Na opzegging volgt er altijd nog een incasso periode als opzegtermijn. De huidige periode waar je in zit terwijl je opzegt + nog een incasso periode.
 6. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 7. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op één keer per week of onbeperkt gebruik van alle faciliteiten binnen TrainStation. Onbeperkt gebruik betekent dat het lid één uur per dag (één credit) gebruik kan maken van alle faciliteiten binnen TrainStation.
 8. De credits van een Personal Training abonnement blijven 2 maanden geldig. Na deze periode komen deze te vervallen.
 9. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft TrainStation het recht om het lid toegang te onthouden en het lidmaatschap per direct op te zeggen. In deze situatie is compensatie uitgesloten.

Contributie, kosten

 1. De contributie is bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daar zijn mogelijk extra kosten aan verbonden.
 2. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, met uitzondering van (i) jaarlijkse indexering of (ii) een verhoging die het gevolg is van een wijziging in het toepasselijke BTW-tarief.
 3. Bij een stornering van de automatische incasso, brengen wij€ 10,00 administratiekosten in rekening.

Aansprakelijkheid

 1. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. TrainStation en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor (gevolg-) schade welke een lid tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.
 2. TrainStation is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van eigendommen tijdens het benutten van het lidmaatschap.

Openingstijden, lesroosters

 1. TrainStation hanteert in haar vestigingen huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze via de website gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven.
 2. TrainStation kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.
 3. Indien een lid een Personal Training afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de training annuleert worden de volledige kosten in rekening gebracht bij het lid. Annulering langer dan 24 uur voor aanvang van de training is kosteloos.
 4. De persoonsgegevens van alle leden worden in de administratie van TrainStation073 opgenomen en kunnen gebruikt worden voor de communicatie tussen TrainStation073 en haar leden. TrainStation verplicht zich om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op haar rustende wettelijke plicht.
 5. TrainStation maakt gebruik van cameratoezicht in haar vestiging(en).
 6. Door zijn inschrijving verklaart het lid kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de huisregels en hiermee akkoord te zijn.
Direct inschrijven Inschrijven gratis proefles

Contact

Wil jij meer informatie over onze verschillende stations en de trainingen die wel hierin geven, of heb je misschien een andere vraag?

Neem gerust contact met ons op!

06 24 86 31 82

info@trainstation073.nl

Veemarktweg 4, 5223 AA ‘s-Hertogenbosch